Dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10029 Ability based approach in teaching ‘ Chiec Thuyen Ngoai Xa’ – “ the far offshore boat” by Nguyen Minh Chau for Grade 12 students
Advertisements

Phương pháp kích thích năng lực tư duy cho học sinh phổ thông trong dạy học giải toán : Đề tài NCKH: QS 05 02

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22914 Nghiên cứu cơ sở khoa học về tư duy, các phương pháp tư duy, ngoại lực, nội lực và những phạm vi thuộc phương pháp kích thích năng lực tư duy cho người học. Tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa hoạt động giải toán với sự phát triển năng lực tư duy cho học sinh phổ thông. Đồng thời đề xuất các phương pháp kích thích năng lực tư duy cho học sinh phổ thông trong dạy học giải toán cùng các bài giảng minh họa và tổ chức thực nghiệm, đánh giá kết quả của phương pháp này

Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV Sinh học lớp 11 trung học phổ thông http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15137

Title: Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV Sinh học lớp 11 trung học phổ thông
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thành
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Sinh học;Lớp 11
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 98 tr.
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về thuyết hình thành phát triển khái niệm, vai trò của hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học, các hướng phát triển của khái niệm. Phân tích thực trạng về hình thành và phát triển khái niệm trong dạy và học các chương III, IV Sinh học 11 Trung học phổ thông trên địa bàn Kiến Thụy, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đề xuất các biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học 2 chương này của chương trình Sinh học 11, quy trình hướng dẫn học sinh hình thành và phát triển khái niệm cùng một số bài soạn có sử dụng các biện pháp đã đề xuất, làm cơ sở thiết kế giáo án dạy học. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15137