Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Giới thiệu tổng quan cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học (HĐTH) của học viên: những khái niệm cơ bản, quan niệm chung về HĐTH, những yêu cầu về tự học của sinh viên trong xu hướng đào tạo theo tín chỉ ở trường đại học. Khái quát về trường trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội: quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, đối tượng đào tạo của trường. Đánh giá thực trạng công tác quản lý của Trường, Khoa về HĐTH của sinh viên tại khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Đề xuất một số biện pháp quản lý HĐTH của sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay như: nâng cao ý thức, xây dựng động cơ và thái độ học tập đúng đắn cho sinh viên đối với HĐTH, tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng và rèn luyện hệ thống kỹ năng tự học cho sinh viên, đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên nhằm tăng cường tính tích cực tự học của sinh viên, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của sinh viên nhằm kích thích HĐTH, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ HĐTH của sinh viên..

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14383

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá các kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên hệ sư phạm năm thứ hai khoa NN- VH Anh Mỹ : Đề tài NCKH. QN.01.02

Đề tài cung cấp một số khái niệm khái quát về chuẩn, phân tích phương pháp xây dựng chuẩn cũng như một số chuẩn cho ngoại ngữ thông dụng trên thế giới. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu thực trạng đào tạo và trình độ của sinh viên tiếng Anh hệ sư phạm nói chung và năm thứ hai nói riêng. Từ đó, đề xuất những mô tả chuẩn cho các kỹ năng thực hành tiếng năm thứ hai khoa NN & VH Anh-Mỹ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22696

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và toàn cầu hóa

Khảo sát vị thế và tình hình dạy và học tiếng Anh ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á và ở một số trường Đại học Việt Nam; Nghiên cứu thực trạng dạy và học tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội, nghiên cứu những đặc điểm người học tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội, phân tích và nêu bật những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội; Đề xuất các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội nhìn từ quan điểm ”giải ngôn phổ liên tục” và dưới ánh sáng của các phương thức đào tạo theo tín chỉ. Thiết kế 2 chương trình và biên soạn 2 giáo trình tiếng Anh, một ở trình độ tiền trung cấp (pre-intermediate) và một ở trình độ trên trung cấp (upper-intermediate) theo định hướng tiếng Anh cho các mục đích học thuật đại cương, tiến hành dạy thử theo những phương pháp và thủ thuật giảng dạy được đề xuất, lấy ý kiến phản hồi của người học để khẳng định cho sự đúng đắn của những đề xuất trên. 01 báo cáo dày 387 trang chính văn, khổ A4. 11baif báo khoa học trong đó 8 bài đã đăng trong Tạp chí khoa học-ĐHQGHN, 01 bài đăng trong Tạp chí khoa học ngoại ngữ-Trường ĐH Hà Nội, 01 bài báo cáo tại phiên toàn thể Hội nghị về Dạy tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác (TESOL Conference) do Đại sứ quán Ustralia tổ chức tại trường ĐH Hà Nội ngày 12 thangs năm 2007, và 01 bài đang chờ đăng trong Tạp chí khoa học-ĐHQGHN. 01 đề tài nhánh do nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Vân chủ trì, 01 luận văn Thạc sĩ. 02 giáo trình tiếng Anh, một dành cho sinh viên đầu Giai đoạn 2 của dải ngôn phổ liên tục (pre-intermediate level) và một dành cho học viên cao học ở trường Đại học công nghệ.

 

Nghiên cứu kỹ năng đọc thầm tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở : Đề tài NCKH. QN.01.09

Trên cơ sở giải quyết tốt các nội dung cơ bản này sẽ đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hình thành và phát triển kĩ năng đọc thầm tiếng Anh cho học sinh Việt Nam THCS Đề tài nghiên cứu hiện trạng kĩ năng đọc thầm tiếng Anh của học sinh Việt Nam THCS ở Hà Nội, cụ thể là nghiên cứu các mặt biểu hiện của kĩ năng đọc thầm, các mức độ phát triển của các mặt biểu hiện đó cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kĩ năng này ở học sinh Việt Nam THCS Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Nhằm góp phần làm rõ hơn những lý luận về kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ nói chung và tiếng nước ngoài nói riêng để nâng cao chất lượng dạy và học đọc hiểu tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Anh cho học sinh Việt Nam THCS ĐHNN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19138