Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về chứng thực trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Chương trình cải cách tư pháp mà điển hình là phân tích những thực trạng về quản lý nhà nước về chứng thực tại thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5815

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s