Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức các hoạt động học tập tự lực cho học sinh trung học phổ thông (THPT) chuyên Sinh học. Xây dựng quy trình và đề xuất các biện pháp cụ thể để tổ chức hoạt động học tập tự lực cho học sinh THPT chuyên Sinh học trong dạy học phần Sinh thái học sách giáo khoa Sinh học lớp 12. Thiết kế giáo án, xây dựng đề kiểm tra, lựa chọn chủ đề xemina theo hướng tổ chức hoạt động học tập tự lực và tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của luận văn. Đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập tự lực cho học sinh trung học phổ thông (THPT) chuyên Sinh học trong dạy học phần Sinh thái học: cần tăng cường biên soạn tài liệu tham khảo cho hoạc sinh THPT chuyên; tăng thời lượng và chất lượng giảng dạy tiếng Anh, tin học để nâng cao khả năng tiếp cận với các nguồn thông tin trên mạng Internet; cần có những nghiên cứu sâu và toàn diện hơn về hệ thống các kĩ năng học cũng như kĩ năng mềm và khả năng áp dụng đối với từng phần kiến thức trong môn Sinh học bậc THPT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16043

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s