Giới thiệu khái niệm thể loại hồi kí, tự truyện. Tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về người kể chuyện trong thể loại tự sự. Điểm lại hành trình sáng tác hồi kí, tự truyện Tô Hoài, chỉ ra “nhân duyên” và “kết quả” trong mối quan hệ giữa tác giả với thể hồi kí, tự truyện; lấy đó làm cơ sở để tìm hiểu vai trò của người kể chuyện trong hồi kí, tự truyện của ông. Vận dụng lí thuyết người kể chuyện, tái hiện lại chân dung người kể chuyện trong hồi kí, tự truyện Tô Hoài qua điểm nhìn của nhân vật này trên mọi tư cách đời sống của anh ta: con người nghệ sĩ, con người đời thường, con người với tư cách chứng nhân của lịch sử, để có cái nhìn bao qua, toàn diện về người kể chuyện, qua đó làm sáng tỏ đặc điểm của nhân vật này dưới góc độ ngôn ngữ và giọng điệu kể chuyện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17668

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s