Trình bày trước tác của Phan Huy Chú trong đời sống văn hóa Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Nghiên cứu bộ phận sưu tầm biên khảo văn học trong lịch triều hiến chương loại chí: “Văn tịch chí” thể hiện tư duy phân loại của nhà biên khảo sưu tầm; Văn học là bộ phận quan trọng trong trước tác. Khái quát vài nét về dòng văn Phan Huy, làm nổi bật được giá trị văn học trong sự nghiệp sáng tác của ông: quan niệm sáng tác thơ văn và thơ văn của Phan Huy Chú
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17671
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s