Xác định yêu cầu bài toán hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc, nghiên cứu quy trình phát triển một hệ thống thông tin theo hướng có cấu trúc. Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý và tiến hành cài đặt chương trình ứng dụng. Đánh giá các kết quả đạt được và đưa ra một số hướng nghiên cứu, mở rộng như: phân hệ quản lý tài chính của nhà trường; phân hệ quản lý học sinh; phân hệ quản lý nhân sự; phân hệ quản lý công việc giảng dạy của nhà trường
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16046
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s