Đề tài cung cấp một số khái niệm khái quát về chuẩn, phân tích phương pháp xây dựng chuẩn cũng như một số chuẩn cho ngoại ngữ thông dụng trên thế giới. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu thực trạng đào tạo và trình độ của sinh viên tiếng Anh hệ sư phạm nói chung và năm thứ hai nói riêng. Từ đó, đề xuất những mô tả chuẩn cho các kỹ năng thực hành tiếng năm thứ hai khoa NN & VH Anh-Mỹ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22696

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s