Làm rõ một số khái niệm, phạm trù, quy luật trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (NNL). Phân tích các lí thuyết về đào tạo – bồi dưỡng (ĐT-BD) NNL trong giáo dục đại học (GDĐH). Nghiên cứu quan điểm, kinh nghiệm về chính sách ĐT-BD cán bộ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm. Khảo sát thực trạng về chính sách, công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Đề xuất một số biện pháp cụ thể: thực hiện chủ trương, chính sách của ĐHQGHN về công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác ĐT-BD cán bộ, giảng viên; hoàn thiện chức năng quản lý; kết hợp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với quản lý công tác đào tạo; tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình ĐT-BD hướng tới mục tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giáo viên của ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14408

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s